Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Innovative forløb i gymnasiet

Tilmeld dig et kompetenceudviklingsforløb og få en dybere forståelse for, hvad kreativitet, innovation og entreprenørskab er. Redesign dine egne undervisningsforløb, få kompetencerne til at udvikle nye forløb og indgå i et praksisfællesskab med andre dedikerede undervisere. 

 

Af Gymnasiereformen, der trådte i kraft august 2017, fremgår det, at undervisningen skal indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle elevernes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene samt arbejde med at finde løsninger på faglige problemstillinger de ikke har mødt før. Eleverne skal være problemløsende, dvs. de skal reflekteret og analyserende anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer.

Formålet med forløbet er, at du som underviser kan arbejde med at skabe innovative forløb i egen faglig og flerfaglig praksis. Forløbene skal understøtte elevernes kompetencer til at anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer med en reflekterende og analyserende tilgang. Eleverne lærer herigennem at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før.  

Der stilles større og større krav til undervisning, både mht. form og indhold: Udfordringer med nyt indhold og nye mål, som har været kendt i folkeskolen viser sig også i resten af uddannelsesystemet. Det kan specifikt ses i gymnasieskolen med arbejdet med de fire nye kompetenceområder samt kravene om at disse findes i de enkelte fags læreplaner. Samtidig stilles der langt større krav til undervisernes formåen, når det gælder didaktik, formidling, aktiverende undervisning osv. for at modvirke frafald, møde særlige målgrupper osv.

På dette forløb sætter vi primært fokus på undervisningsforløb, der kan understøtte elevernes udvikling af innovative kompetencer, men det vil være oplagt at arbejde med forløb, der understøtter flere eller alle kompetenceområderne.

Som deltager får du: 

 

 • En dybere forståelse for, hvad kreativitet, innovation og entreprenørskab samt beslægtede felter er og ikke er, ikke mindst set i relation til undervisning og læring

 • Et eller flere færdigudviklede undervisningsforløb, der understøtter elevernes udvikling af innovative kompetencer, som er målrettet din egen undervisning samt adgang til en række -forløb og -formater, du kan tilpasse yderligere

 • Kompetencer i at udvikle skræddersyede undervisningsforløb samt mere generelle undervisningsformater, med afsæt i designtænkning og aktionslæring

 • Et praksisfællesskab med andre dedikerede undervisere

Du udvikler undervisningsforløb, der både tager højde for eksisterende fagtraditioner og undervisningskonteksten på din skole, men også udfordrer og udvikler disse. Vi bidrager med opdateret teoretisk viden samt praktisk erfaring, men lægger mindst lige så meget vægt på, at du bliver i stand til at udvikle forløb, der både understøtter elevernes fagspecifikke vidensopbygning og tilegnelse af mere generiske kompetencer som kreativitet, innovation og handlekompetence.

Kurset henvender sig primært til lærere i gymnasieskolen, men følgende grupper vil også kunne få stort udbytte af efteruddannelsen: 

 

 • lærere i grundskolens udskoling

 • efterskolelærere

 • højskolelærere

 • undervisere på erhvervsuddannelserne

 • undervisere på erhvervsakademierne og professionshøjskolerne 

    

Program

Seminar med tilstedeværelse (Aarhus) tirsdag den 25. august 2020, kl. 9:00-17:00:

Hvad er innovation, entreprenørskab, værdiskabelse, innovative kompetencer i en undervisningskontekst og hvordan arbejder man med at identificere og spørge ind til dette i sin egen og kollegers undervisning?

Hvordan arbejder men med rubrics?

Arbejde i egen praksis:

Afdæk, hvad du i dine egne undervisningsforløb allerede arbejder med, når du arbejder med innovative forløb. Se også gerne på dine kollegers innovative forløb.

Webinar afholdes torsdag den 17. september 2020, kl. 10.00-12.00:

Vær nysgerrig de andre kursisters forløb og få feedback på dine egne

Seminar med tilstedeværelse (Emdrup) Tirsdag den 24. november 2020, kl. 9.00-17.00:

Fokus på kreativitet, “kill your darlings”, iterationer, læringsmål og prototyper 

Arbejde i egen praksis:

Lav to versioner af det samme innovative undervisningsforløb 

Seminar med tilstedeværelse (i din egen eller nabo-region) Tirsdag den 19. januar 2021, kl. 13.00-17.00:

Vær nysgerring på dine medkursisters versioner af undervisningsforløbene og få respons på dine. Sammen kondenserer i pointer og opmærksomhedspunkter fra hinandens forløbsbeskrivelser. Hold det gerne op mod en konkret rubric 

Arbejde i egen praksis:

Prøv det bedste forløb af i din egen praksis 

Seminar med tilstedeværelse (Aarhus) onsdag den 17. marts 2021, kl. 9.00-17.00:

Tag din leder med og diskuter i en rammesat kontekst på tværs af gymnasier og organisatoriske niveauer udfordringerne med, hvordan forankrer arbejdet med værdiskabende forløb på skolerne. Hvad siger de kondenserede pointer? Hvad siger Fonden for Entreprenørskab?

TILMELDING

Tilmeldingsfrist: 10. august 2020, kl. 12:00

 • Pris u/moms 9500.-
 • Pris m/moms 11875.-

Incl. kursusforplejning og kursusmaterialer. Eksl. transport/overnatning.

Find vej til Aarhus Universitet og Campus Emdrup

Brug App'en (kun for lokaler i Aarhus)  AU FIND 

 • 3. juni 2020 afholdes i Aarhus, bygning 1915, lokale 224
 • 17. september 2020 afholdes i Emdrup, Tuborgvej 164, Bygning D, lokale D118  
 • 19. januar 2021 afholdes i Aarhus, bygning 1483, lokale 454 (etage 4)

Administrativ kontakt