Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Samarbejd med os

Søger du eller din skole sparring på udviklingsforløb, kompetenceudvikling af lærergrupper eller inspiration til nye tiltag i undervisningen, så vil vi gerne samarbejde med jer. CUDiM samarbejder med gymnasier og andre aktører i uddannelsessektoren om en række temaer inden for uddannelse, undervisning og digitale medier.

 

På CUDiM bygger al udvikling på forskningsbaseret viden, og vi indgår derfor i samarbejder med gymnasieskolen og andre uddannelsesaktører om en række temaer, som centeret har kvalificeret viden og erfaring indenfor. Flere af temaerne har særlig relevans i en gymnasiekontekst og skriver sig ind i arbejdet med de nyeste reformer. 

Skræddersyede forløb

Når I samarbejder med os, er det altid med udgangspunkt i jeres behov og lokale kontekst. Det betyder, at formatet for samarbejdet altid er skræddersyet, kan tilrettelægges på mange forskellige måder og under varierende inddragelse af digitale medier. Nedenfor har vi skitseret en række af de formater, som samarbejdet kan tage udgangspunkt i.

 

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

Vi planlægger og indgår i afviklingen af hele forløb, som kombinerer fysiske seminarer/workshops, deltagernes arbejde i egen praksis og et eller flere online elementer, fx webinars, bidrag til fælles blog platform, skriftlig feedback og diskussion online. Blendede forløb planlægges i tæt dialog med jer og tilrettelægges på baggrund af de rammer, I arbejder indenfor.

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder

Workshops på skolen/institutionen

Vi afholder workshops med afsæt i jeres konkrete ønsker eller udfordringer i jeres vante omgivelser. Formatet kan være målrettet både hele lærerkollegiet, faggrupper og ledergrupper, samt være med deltagelse af elever eller studerende. Workshops vil typisk indeholde et eller flere faglige oplæg, men vil primært bestå af forskellige dialog- og refleksionsbaserede øvelser og aktiviteter.

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder

Oplæg fra forsker eller udvikler

Vi vidensdeler med glæde omkring vores forskning og udvikling eksempelvis ved deltagelse i pædagogiske dage på skolen, til konferencer eller til andre arrangementer, hvor i finder det relevant.

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

Vi afvikler webinarer, hvor vi både kvalificerer det faglige indhold og arrangerer det tekniske setup. Webinars kan involvere op til 100 personer og vil typisk bestå af et fagligt oplæg, gruppeøvelser eller diskussion i breakout sessions samt opsamling i plenum. Deltagelse i webinars kræver udelukkende adgang til en computer og en stabil internetforbindelse.

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

Vi afholder seminarer på campus i Aarhus, hvor vi både står for det faglige indhold og praktiske omstændigheder.

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder

Sparring/rådgivning

Vi sparrer og rådgiver på konkrete pædagogiske problemstillinger både i forhold til hele underviser- eller ledergrupper og i forhold til konkrete undervisningsforløb eller kurser. Sparring kan være telefonisk, pr. mail eller ved fysisk møde.

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.