Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Digitale medier i undervisningen

Bliv rustet til at forstå elevers og studerendes digitale virkelighed og bliv skarpere på, hvordan du kan udnytte digitale mediers potentiale i en læringssammenhæng. Med den rette brug af digitale værktøjer kan teknologi være med til at fremme de studerendes læringsudbytte, samarbejdsevner og motivation i undervisningen.


Få overblik over de mange digitale værktøjer, der findes, og træn din didaktiske opmærksomhed i forhold til, hvordan de på forskellig vis kan indtænkes hensigtsmæssigt i forskellige læringssituationer. Få også indblik i de unikke karakteristika ved udvalgte medier og teknologier og arbejd med, hvordan du kan bygge bro mellem konkrete læringsmål og elevers og studerendes digitale kultur uden for institutionen.

Vores arbejde med digitale medier i undervisningen har til hensigt at fremme både underviserens og elevernes digitale kompetencer. Det kan både gælde i forhold til informationsøgninger og undersøgelser på internettet, digital produktion, der træner de studerendes kreativitet og udtryksformer, samskrivning og peer feedback samt forskellige former for deltagelse og dialog på internettet. 

På CUDiM er vores tilgang til at arbejde med digitale medier i undervisningen, at teknologien altid skal tænkes sammen med den øvrige undervisning og aldrig kan stå alene. Vi bestræber os på at skabe en god sammenhæng mellem digitale elementer uden for undervisningen og den fysiske tilstedeværelsesundervisning. Inddragelsen af teknologier i undervisningen bidrager dermed også til at fremme fordelene ved det fysiske møde, idet der frigives tid til diskussioner og bevægelse på de højere taksonomiske niveauer. 

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Workshops på skolen/institutionen

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Oplæg fra forsker eller udvikler

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Sparring/Rådgivning

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Kontakt Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.