Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karrierelæring

Integrer karrierelæring i din undervisning og hjælp dine elever med at håndtere valg og fravalg, overgange og forandringer. Lær om karrierelæring og karrierekompetence inden for en teoretisk ramme og reflektér over, hvordan du kan integrere karriereperspektiver i din undervisning. 


Karrierelæring handler om at bygge bro mellem de faglige kompetencer, elever og studerende tilegner sig i løbet af deres skoletid, og den praksis de vil at møde på arbejdsmarkedet, når de er færdiguddannede. Det kræver, at elever og studerende lærer at omsætte deres viden, færdigheder og kompetencer til konkret handling. Som underviser kan du understøtte den udvikling ved at sætte fokus på elevers og studerendes refleksion over egen faglige kunnen, og på hvordan deres personlige og faglige kompetencer kan bidrage til konkrete problemstillinger.

For at forstå hvad karrierelæring er, må man i første omgang undersøge og definere, hvad der overhovedet forstås ved karriere som begreb. Begrebet karriere forhandles i et spændingsfelt mellem uddannelsespolitik, praksis og teori. På CUDiM er vores teoretiske udgangspunkt i forlængelse deraf, at karriere skal forstås holistisk – på tværs af kontekster, tid og rum. 

Et sådant holistisk udgangspunkt ligger fjernt fra hverdagsforståelsen af begrebet, hvor dét at have en karriere oftest ses som hierarkisk progression inden for en given virksomhed eller et givent job. Med et holistisk udgangspunkt vil diskussioner om karriereperspektivet således knytte sig til både arbejde, liv og læring, til håndtering af overgange og forandringer, til udvikling og forståelse af sig selv (og samfundet), og til lønnet og ikke-lønnet arbejde mv. Dette perspektiv åbner endvidere op for en diskussion om, hvordan karriereperspektivet kan forstås i relation til dannelsesbegrebet.

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Workshops på skolen/institutionen

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Oplæg fra forsker eller udvikler

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Sparring/Rådgivning

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Kontakt Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.