Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klasseledelse

Bliv klogere på klasseledelse og de øgede udfordringer gymnasielærere som klasseledere står overfor. Bliv inspireret til, hvordan du i praksis kan udvikle din egen klasseledelse med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og erfaring.


Arbejdet med klasseledelse har til formål at øge lærernes pædagogiske repertoire og egen refleksivitet over deres undervisningspraksis og dermed også at øge kvaliteten i lærer-elev-relationen. Arbejdet med klasseledelse handler blandt andet om at:

  • Opbygge en god interaktion mellem elever og lærer i undervisningen ved hjælp af et øget fokus på elevernes behov og lærerens præferencer for ledelse af klassen.

  • Målrette det personlige udviklingsarbejde ud fra refleksioner over egen lærerprofil, egne idealer samt elevernes oplevelse af din lærerrolle.

  • Styrke relationerne i klasseværelset og sætte fokus på et harmonisk samspil mellem underviser og elever ud fra begge parters perspektiv.

  • Påvirke den faglige pædagogiske samtale mellem kolleger og ledere - og opbygge et fælles sprog på skolen, der styrker udviklingen af god pædagogisk praksis.

På CUDiM arbejder vi med klasseledelse på baggrund af international forskning i blandt andet Classroom Management, men tilpasset en dansk skolekultur og i henhold til den danske skoles (ud)dannelsesformål. I den kontekst er lærerens autoritet og rolle som leder ikke givet på forhånd, hvilket blandt andet skyldes den demokratiske tilgang til uddannelse som tilskyndes i Danmark. Dog er det også indlejret i lærerens rolle at arbejde formålsorienteret - det faglige mål og det overordnede didaktiske formål følges ad. Derfor er det meningsfuldt at arbejde med lærerens forvaltning af deres position, hvorledes man sikre en vis disciplin i rummet og ikke mindst relationerne til eleverne.

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Workshops på skolen/institutionen

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Oplæg fra forsker eller udvikler

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Sparring/Rådgivning

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Kontakt Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.