Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Mundtlighed

Bliv klædt på til at undervise dine elever i mundtlig formidling og få idéer til, hvordan du kan få mere mundtlighed ind i din undervisning. Ved at arbejde med mundtlighed styrker du både dine elevers mundtlige kompetencer og deres forståelse af det faglige stof, de skal formidle.


Gode mundtlige kompetencer har værdi i både studie- og karrieresammenhænge, som medborger i samfundet og i ethvert fagligt felt. I alle mulige sammenhænge har man behov for at formidle viden eller argumentere for en sag. Derfor dækker undervisning i mundtlighed og mundtlighed i undervisning over en bred vifte af mundtlige genrer og øvelser, som du på forskellig vis kan inddrage i din undervisning.

Når dine elever skal udvikle deres mundtlighed, kan I gennem retorikkens grundbegreber opbygge et fælles sprog om mundtlighed. Det sætter både dig og dine elever i stand til at analysere og vurdere mundtlig formidling, eksempelvis oplæg og debat. Dermed bliver eleverne også mere kvalificerede til at indgå i forskellige feedbackprocesser, som udvikler deres mundtlige kompetencer yderligere.

På CUDiM arbejder vi på samme måde ud fra retorikkens begreber og metoder, når vi understøtter både underviseres og studerendes udvikling af mundtlige kompetencer. Det sker især gennem øvelser og feedback - både med og uden digitale medier - hvor man får konkrete erfaringer med at være mundtlig. At formidle mundtligt kræver, at man har forstået et fagligt stof og kan bearbejde det. Samtidig fører det at udtrykke sig mundtligt om et emne i sig selv til endnu større erkendelse. Således er arbejdet med mundtlighed en vekselvirkende proces, hvor man både udvikler mundtlige kompetencer og tilegner sig viden og mere komplekse forståelser.

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Workshops på skolen/institutionen

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Oplæg fra forsker eller udvikler

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Sparring/Rådgivning

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Kontakt Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.