Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Opgaveskrivning

Få inspiration til, hvordan du og dine elever kan bruge feedback som et værktøj til bedre skriftlige opgaver. Ved at bruge feedback på forskellige måder i skriveprocesser kan du styrke elevernes skrivekompetencer og samtidig bruge skrivningen som et værktøj til erkendelse.


Som underviser er du facilitator for dine elevers skriveprocesser: Lige fra skriftlige hjemmeopgaver, som du sætter rammerne for, til større projektopgaver som SRP’en, hvor du er vejleder. For at forbedre elevernes skriveproces - og ikke mindst det endelige produkt - samt elevernes skrivekompetencer kan du med fordel bruge forskellige former for formativ feedback. Ved at indgå i formative feedbackprocesser – især peer feedback – udvikler eleverne nemlig både deres analytiske og produktive evner i forhold til tekster og skrivning. Samtidig styrkes elevernes erkendelsesproces, idet man opnår større viden og forståelse for et emne, når man arbejder skriftligt med det.

Sammen med dine kollegaer kan I blive klogere på:

  • Hvordan du understøtter eleverne til selvstændigt at opbygge og udforme deres opgave.

  • Hvordan du gennem skrivning understøtter dine elevers erkendelse.

  • Forskellige måder at tilrettelægge skrive- og feedbackprocesser på, eksempelvis ved brug af digitale medier.

  • Den gode vejledning og den gode feedback.

  • Samspillet mellem lærerfeedback og elevfeedback.

Disse emner giver også anledning til at diskutere, hvordan I vil arbejde med skrivning, feedback og vejledning i jeres lærerteam og på jeres skole, og hvordan I kan understøtte hinandens arbejde med elevernes skrivning.

På CUDiM er vores tilgang til at arbejde med skrivning, at skriveprocesser også er faglige erkendelsesprocesser. Derfor er det vigtigt at forstå skriveprocesser som faglige udviklingsprocesser og understøtte dem gennem forskellige former for formativ feedback - også i vejledning.

Formater for samarbejde

De angivne timetal er overslag og kan justeres op og ned.

Blendede forløb

20-150 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Workshops på skolen/institutionen

4-16 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Oplæg fra forsker eller udvikler

1-3 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Webinar

4 timers deltagelse inkl. forberedelse pr. lærer/leder.

Seminar på Aarhus Universitet

4-8 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Sparring/Rådgivning

1-10 timers deltagelse pr. lærer/leder.

Kontakt Mette Brinch Thomsen for nærmere aftale.