Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Uddannelser

Vi underviser og deltager i en bred vifte af undervisningsaktiviteter på Aarhus Universitet. Udover varetagelsen af kandidatuddannelsen IT-Didaktisk Design, underviser vi i masterfag, pædagogikuddannelser, profilfag, Summer Schools med mere. 

CUDiM skal være et ”laboratorium” og ”eksperimentarium” for nye undervisnings-, lærings- og eksamensformer, og såvel centrets medarbejdere som undervisere på institutterne skal kunne teste og afprøve nye typer af undervisning. For at kunne understøtte dette på en måde, hvor vi er tæt på undervisningspraksis på fakultetet, varetager vi en række forskellige uddannelsesaktiviteter i forhold til de studerende. 

Kandidat- og masteruddannelser

Vi varetager hele kandidatuddannelsen i IT-Didaktisk Design: en delvist online uddannelse hvor webinar-formatet og andre digitale samarbejdsværktøjer er centrale. På IT-Didaktisk Design undervises de studerende i nye (digitale) undervisningsformer og er samtidig med til at afprøve dem i praksis. Foruden vores egen kandidatuddannelse udbyder vi i samarbejde med Aalborg Universitet to masteruddannelser i henholdsvis IT og i IKT & Læring. 

Undervisere fra CUDiM er derudover med på en række kurser henvendt til de studerende på Arts med fokus på digitale medier, IKT-støttet undervisning, universitetspædagogik og didaktik samt entreprenørskab:

Ph.d.-uddannelse og undervisning

Vores uddannelsesaktiviteter inkluderer herudover ph.d.-uddannelse, hvor de studerende er tilknyttet et af de otte forskeruddannelsesprogrammer ved ph.d.-skolen Graduate School of Arts på Aarhus Universitet samt undervisning og kurser for ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere.