Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design

Kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design handler om, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. Uddannelsen er delvist online og lægger stor vægt på samarbejde og vidensdeling mellem studerende.


Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier varetager kandidatuddannelsen IT-didaktisk design. Her er er omdrejningspunktet, hvordan nye medier skaber muligheder og udfordringer for undervisning og læring. De studerende arbejder med tilrettelæggelse af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af IT. Arbejdet foregår både praktisk og teoretisk med fokus på forskellige IT-platforme og med analyse af læringspotentialer og didaktiske udfordringer i arbejdet med dem. 

 

På kandidatuddannelsen i IT-didaktisk design arbejder du med:

  • Tilrettelæggelse og design af undervisnings- og læringsmiljøer med fokus på brug af it.

  • Anvendelse af forskellige it-værktøjer og -platforme i lærings- og undervisningssammenhænge både praktisk og teoretisk.

  • Teori om og analyse af teknologiens læringspotentiale og indflydelse på didaktik, læring og undervisning.

Online undervisning og heldagsseminarer

En stor del af uddannelsen i IT-didaktisk design foregår som online undervisning, både faglige oplæg, individuelt arbejde, gruppearbejde og som vejlednings- og feedbacksessioner. Online undervisningen kombineres med 2-3 heldagsseminarer i løbet af et semester. På uddannelsen afprøves nye undervisningsformer i praksis med stort fokus på bl.a. webinar-formatet og andre digitale samarbejdsværktøjer, og der lægges stor vægt på kollaboration og vidensdeling mellem de studerende.