Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Masteruddannelser

CUDiM varetager to masteruddannelser i samarbejde med en række danske universiteter. Fælles for de to uddannelser er udgangspunktet i IT og digitale medier samt de fleksible undervisningsaktiviteter, hvor fordelene ved online undervisning kombineres med dedikerede fysiske seminarer. 

Masteruddannelse i IKT og Læring

Master i IKT og Læring (MIL) er uddannelsen for dig, der arbejder med integration af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i læreprocesser. Der bliver på uddannelsen arbejdet teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi og design.

Undervisningen er tilrettelagt som webbaseret undervisning med perioder med online undervisning i kombination med en række fremmødeseminarer. Uddannelsesforløbet er i sig selv en levendegørelse af, hvordan viden kan opbygges gennem online videndeling og design af informationsstrukturer. 

Masteruddannelsen er struktureret som en læreproces, hvor teori og praksis kobles i selve læringsforløbet. Det sker i en vekselvirkning mellem individuel læring og kollaborative læreprocesser i online rum og i face-to-face-situationer.

Masteruddannelsen i it og læring udbydes af it-Vest institutionerne Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, CBS og Roskilde Universitet. Master i IKT og læring kan følges som deltidsstuderende over 2 år. Alle undervisningsmoduler kan dog også følges som selvstændige aktiviteter.

For at kunne optages på uddannelsen, skal du have en relevant uddannelse på BA-, KA- eller diplomniveau.

Læs mere om masteruddannelsen i IKT og læring.

Masteruddannelse i IT - IT-VEST

Master i IT (MIT) med linjen i interaktionsdesign og multimedier har fokus på principper, teorier, metoder og teknikker bag forholdet mellem brugere og it-systemer. Fagene beskæftiger sig med design, udvikling, vurdering og implementering af interaktive, digitale medier og produkter.

Når IT indgår i stadigt flere produkter og services, er det en udfordring for udviklerne at skabe løsninger, der er nemme og indbydende at gå til for brugerne, og som bidrager med oplevelser og ny værdi.

Fagpakkerne i interaktionsdesign og multimedier ruster dig til aktuelle og fremtidige opgaver med at vurdere, udvikle og implementere interaktive, digitale medier og interaktive produkter med fokus på brugernes oplevelse.

Du kan eksempelvis styrke dine kompetencer i at:

  • arbejde med webarkitektur, hypertekst, storytelling og interaktion,
  • anvende brugertests, brugercentrerede udviklingsmetoder og ekspertevalueringer,
  • konstruere interaktive, digitale medier,
  • designe og teste interaktive fysiske produkter,
  • udvikle interaktiv underholdning og oplevelsesdesign,
  • anvende æstetiske og formidlingsmæssige virkemidler.

Fagpakkerne inden for linjen i interaktionsdesign og multimedier henvender sig til dig, der arbejder på professionelt niveau med interaktionsdesign og multimedier. Du kan plukke fag efter interesse og behov eller gennemføre en hel masteruddannelse og opnå titlen Master i IT, interaktionsdesign og multimedier.

For at kunne optages på uddannelsen, skal du have en relevant uddannelse på BA-, KA- eller diplomniveau.

Læs mere om masteruddannelse i IT - IT-VEST.